Str. Câmpia Libertății nr. 58, bl. D1, sc. 1, parter, ap. 5, sector 3, Bucuresti

image image
AURSULESEI ȘI ASOCIAȚII
Societate Civilă de Avocați

SOLUȚII OPTIME

Asistenţă juridică şi reprezentare

15ani de
Experiență

Prin experiența vastă în domeniu și vechime de peste 15 ani pe piața de avocatură în România dovedim capabilitatea de a oferi asistență și consultanță profesională în abordarea solicitărilor de servicii juridice.

Consultanță și Reprezentare

Consultanță juridică și suport legal de specialitate, alături de promisiunea fermă că vom aplica toate cunoștințele noastre pentru soluționarea problemelor juridice întâmpinate de clienții noștri.

Profesionalism

Transparență și confidențialitate în relația cu clientul și adaptabilitate la nevoile acestuia pentru a instaura încrederea reciprocă și a menține o colaborare de lungă durată.

Arii de practică variate

Asistență juridică profesională și reprezentare în arii de practică variate precum: drept civil, drept societar, insolvență, dreptul familiei, proceduri de executare silită.

Pentru a intra în legătură cu avocații noștri, aveți posibilitatea de a consulta pagina de contact

Contact

ARII DE PRACTICĂ

Societatea noastră oferă servicii profesionale în arii de practică variate, atât pentru persoane fizice, cât și persoane juridice. Expertiza dezvoltată de-a lungul anilor constituie certitudinea îndeplinirii exigențelor dumneavoastră.

Drept civil

Acordăm consultații juridice și susținere în instanță a cauzelor din domenii precum drept imobiliar, contracte, moșteniri, răspundere delictuală, garanții, carte funciară, ocrotirea persoanei fizice și altele.

Drept societar

Asistență juridică pentru problemele întâmpinate odată cu înființarea societăților, modificarea actelor constitutive, activităţi societare curente, dizolvare și lichidare ori suspendarea actelor organelor societății.

Insolvență

Asistență juridică și reprezentare în procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în toate etapele judiciare (perioada de observație, reorganizare sau faliment), inclusiv în soluționarea oricăror problemele întâmpinate în desfășurarea procedurii insolvenței.

Dreptul familiei

Consultanţă şi reprezentare a persoanelor fizice în toate tipurile de cauze care au ca obiect relaţiile de familie, precum divorț, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale, filiaţie.

Proceduri de executare silită

Biroul nostru oferă servicii juridice pentru recuperarea creanțelor constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentințe arbitrale sau prin alte titluri executorii.