Str. Câmpia Libertății nr. 58, bl. D1, sc. 1, parter, ap. 5, sector 3, Bucuresti

ARII DE PRACTICĂ VARIATE

Societatea noastră oferă servicii profesionale în arii de practică variate, atât pentru persoane fizice, cât și persoane juridice. Expertiza dezvoltată de-a lungul anilor constituie certitudinea îndeplinirii exigențelor dumneavoastră.

Drept civil

În sfera dreptului civil, acordăm consultații juridice și susținere în instanță a cauzelor din domenii precum imobiliar, contracte, moșteniri, răspundere delictuală, garanții, carte funciară, ocrotirea persoanei fizice și altele asemenea.

Drept societar

Asistență juridică pentru problemele întâmpinate odată cu înființarea societăților, modificarea actelor constitutive, activităţi societare curente, dizolvare și lichidare, suspendarea actelor organelor societății.

Insolvență

Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile de insolvenţă în toate etapele judiciare (observaţie, reorganizare, faliment), inclusiv în soluţionarea problemelor.

Dreptul familiei

Consultanţă şi reprezentare a persoanelor fizice în toate tipurile de cauze care au ca obiect relaţiile de familie, precum divorț, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale, filiaţie.

Proceduri de executare silită

Servicii juridice pentru recuperarea creanțelor constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentințe arbitrale sau prin alte titluri executorii.

Pentru a intra în legătură cu avocații noștri, aveți posibilitatea de a consulta pagina de contact

Contact