Str. Câmpia Libertății nr. 58, bl. D1, sc. 1, parter, ap. 5, sector 3, Bucuresti

În sfera dreptului civil, oferim consultanță și asistență juridică în legătură cu probleme juridice variate, precum:

Domeniu imobiliar

Întrucât cerințele fiecărui client sunt diferite, serviciile noastre sunt adaptate pentru a îndeplini rigorile și nevoile individuale ale fiecăruia dintre aceștia și de a anticipa problemele care pot apărea în desfășurarea activității acestora. Prin atenția meticuloasă la detalii și cunoștințele noastre aprofundate, oferim asistență în litigiile având ca obiect acțiuni reale, precum dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, acțiuni în revendicare, acțiuni posesorii, servituți, grănițuiri și strămutare de hotare, precum și orice alte cereri în această sferă.

Contracte

Suntem parteneri în toate activitățile legale pe care le desfășoară clienții noștri și le tratăm cu seriozitate și implicare deplină. Oferim asistență în negocierea, redactarea şi modificarea tuturor tipurilor de contracte pe care clienții noștri le încheie în desfăşurarea activităţii lor: contracte de vânzare, locațiune, împrumut, distribuţie, mandat, antrepriză, comision, depozit, transport, expediţie, furnizare, donaţie, leasing, agenţie și alte asemenea.

De asemenea, oferim reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor în cauze privind încheierea şi executarea acestor contracte.

Moştenire

Echipa noastră concepe o analiză detaliată a tuturor prevederilor legale aplicabile în problemele întâmpinate. Oferim consultanță în procedurile notariale şi judiciare pentru persoane fizice cu privire la orice aspect ce ține de stabilirea drepturilor succesorale, la partajul bunurilor și alte asemenea.

Răspundere delictuală

Datoria oricărei persoane este să respecte regulile de conduită pe care legea le impune şi să nu încalce drepturile sau interesele legitime ale altor persoane. Dacă dumneavoastră sau cineva cunoscut a suferit un prejudiciu cauzat de către o altă persoană, atunci s-ar putea să aveți în vedere o cerere de despăgubire.

Avem o experiență deosebită în materia răspunderii civile delictuale și rezolvarea cazurilor care implică fapte ilicite și recuperarea prejudiciilor materiale sau morale.

Garanţii

Tratăm toate etapele de concepere a contractelor de constituire a unei garanții, precum contractul de ipotecă, gaj sau fideiusiune: de la negociere sau redactare, până la asistare la încheierea acestora. De asemenea, oferim asistenţă juridică în vederea îndeplinirii formalităților cerute de lege privind publicitatea garanţiilor, precum şi în vederea executării acestora.

Carte funciară

Oferim suport și consultanță juridică specializată la cele mai înalte exigențe în acțiunile având ca obiect soluționarea problemelor de publicitate imobiliară şi de carte funciară, atât în faţa oficiilor de cadastru şi de carte funciară, cât şi în faţa instanţelor judecătoreşti.

Ocrotirea persoanei fizice

Având ca bază parteneriatul stabilit cu clienții noștri, oferim suport legal complet în toate cazurile delicate cu care aceștia se confruntă. După o analiză succintă a cazului, oferim asistență în demararea procedurilor necesare pentru a proteja interesele persoanei care are nevoie de ocrotire, precum punerea sub interdicție, instituirea curatelei.