Str. Câmpia Libertății nr. 58, bl. D1, sc. 1, parter, ap. 5, sector 3, Bucuresti

Tratăm delicat problemele confruntate de clienții noștri, întrucât cunoaștem nevoile acestora și problemele întâmpinate atunci când se află într-un moment de impas. Reprezentăm un sprijin pentru creditorii societăților aflate în stare de insolvență sau faliment. Analizăm cazul și proiectăm strategii eficiente, în așa fel încât clientul să fie protejat si asigurat.

Oferim asistenţă juridică şi reprezentare în fața instanțelor judecătorești în procedurile de insolvenţă în toate etapele judiciare, precum:

• observaţie
• reorganizare
• faliment

De asemenea, oferim servicii de calitate în soluţionarea problemelor asociate precum: anularea actelor frauduloase, contestarea creanțelor celorlalți creditori și alte mijloace legale prevăzute de legea insolvenței.