Str. Câmpia Libertății nr. 58, bl. D1, sc. 1, parter, ap. 5, sector 3, Bucuresti

Cunoaștem îndetaliat toate aspectele legate de înființarea și administrarea unei societăți și, prin intermediul experienței noastre vaste, vom fi alături de clienții noștri încă din faza incipientă, oferind suportul necesar la fiecare pas. Societatea noastră oferă consultanță și asistență juridică în legătură cu probleme juridice de drept societar variate, precum:

Înfiinţare societăţi

Asigurăm reprezentarea clienţilor în toate fazele procedurii de înregistrare a unei societăţi în legătură cu alegerea tipului de societate adecvat scopului business-ului respectiv, obţinerea de autorizaţii sau de licenţe de funcţionare, redactarea actelor constitutive și a altor acte necesare desfășurării activității.

Modificarea actelor constitutive

Oferim consiliere juridică pentru societăţi în toate procedurile de modificare a structurii societare – asociaţi, administratori, directori, capital social etc. aşa cum aceasta este instituită de actele constitutive ale societăţii sau de alte înţelegeri între asociaţi.

Activităţi societare curente

În operaţiunile curente ale unei societăţi, oferim suport în asigurarea respectării normelor legale în cazul luării deciziilor de către organele societăţii, redactarea de documente, acordarea de diverse autorizaţii și licențe.

Dizolvare și lichidare

Prin crearea unui plan eficient și bine stabilit, oferim asistență și consultanță în activitățile legale cu privire la procedurile de dizolvare, lichidare şi radiere a societăţilor din Registrul Comerţului.

Suspendarea actelor organelor societății

Oferim asistență și suport în acțiunile de constatare a nulității sau anularea hotărârii adunării generale, în acțiunile de suspendare a efectelor unui act al unui organ al societății, precum și în acțiunile de radiere din registrul comerțului.