Str. Câmpia Libertății nr. 58, bl. D1, sc. 1, parter, ap. 5, sector 3, Bucuresti

​Echipa noastră vine în întâmpinarea dumneavoastră în vederea desfășurării acțiunilor de anulare a executării silite. Ne ocupăm de întreaga gamă de probleme complexe care rezultă din derularea unei proceduri de executare, încă de la faza incipientă oferind suport profesional pe tot parcursul procedurilor.

Printre servicii se numără:

• Recuperarea creanțelor constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii din litigii civile sau penale

• Asistenţă juridică în acţiuni de evacuare, punere în posesie, servituți, predări de bunuri

• Soluţii pentru recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe

• Asistenţă şi reprezentare cu privire la soluţionarea contestațiilor la executare în oricare dintre modalităţile de executare silită şi în legătură cu orice alte acțiuni de anulare a titlurilor executorii